Kort iets over Sybren Polet

Voorwerk

Zonet mijn I.M. van Sybren Polet ingeleverd voor de Poëziekrant. Ik gedenk hem in zeven gedachten. Fragment:

‘De procedurele manier van werken bezorgde Polet het stempel een kil, intellectualistisch schrijver te zijn. Maar zijn gedichten zijn evengoed sensueel, lichamelijk en lyrisch – zoals wanneer de dichter een lichaam bezingt dat eindelijk ‘niets dialectisch’ meer heeft. Dat noem ik pure liefdespoëzie. Natuurlijk is het ook filosofisch: machine staat bij Polet niet tegenover mens – Polet is geen simpele humanist – maar tegenover structuur, tegenover datgene wat afsluit, beknot en scheidt. Polet weert misschien het ik uit zijn poëzie, maar dat is een oud ik, en daarvoor in de plaats komt een nieuw subject: opener, samengesteld.’

De rest volgt in de volgende editie van Poëziekrant, die in december verschijnt. Nu met de trein naar Arnhem voor een optreden tijdens Living Poetry #5, op uitnodiging van Estelle Boelsma. Vooraf een pompoentaart met geitenkaas. Benieuwd.