Domheid

Blog

Romantiek, modernisme, postmodernisme, het domme schrijven. Wat is domheid? Was Jeroen Mettes haar misschien op het spoor? Volgens hem schreef Dirk van Bastelaere niet dom genoeg, dat wil zeggen, te ironisch, afstandelijk. ‘Maar is een bepaalde domheid of achterlijkheid niet de ultieme limiet van de taal van de logos? Zou het dan ook niet kunnen zijn dat zodra taal losgekoppeld raakt van elke specifieke gedachte, van elke ironie, elk zelfbewustzijn, zij eindelijk zelf begint te denken?’ (Weerstandsbeleid, p. 340) De ironie bevestigt de transgressie, veronderstelt haar. De humor (domme humor?) – Mettes citeert hier Gilles Deleuze – heeft geen pretenties en gooit daarmee het hele Kritische schema in de sloot. Aantrekkelijk.