Een nieuwe groep mensen

Uncategorized

Ton vraagt zich af hoe je vernieuwende poëzie kunt herkennen. Kirill Medvedev heeft op deze vraag een naar eigen zeggen vulgair antwoord geformuleerd:

‘Hoe onderscheid je ‘vernieuwend’ werk van ‘traditioneel’ werk? Waarom zijn sommigen letterlijk bezeten door de fetisj van de innovatie, terwijl anderen hier onverschillig of zelfs vijandig tegenover staan? Ik zal proberen het uit te leggen vanuit mijn eigen ervaring. Als ik een gedicht van een hedendaagse dichter goed vind, dan komt dat omdat ik, zonder dat ik mij daar bewust van ben, achter dat gedicht een nieuwe groep mensen zie. Dat is een groep die daarvoor nog niet bestond. Ze ontstaat op het moment dat het gedicht geschreven of gelezen wordt. Die groep kan meer of minder duidelijk zijn afgebakend, ze kan sociale, culturele of eerder emotionele kenmerken hebben, en misschien zijn al die kenmerken wel in haar verenigd.

Ik geef een voorbeeld: de dichter Lvovski, die ik al lang erg waardeer. Ook Koezmin, die hem vaak gebruikt als visitekaartje
voor zijn project Vavilon, waardeert hem erg. In zijn gedichten legt Lvovski sociale, culturele en emotionele kenmerken
van een bepaalde bevolkingsgroep vast: vertegenwoordigers van de hoofdstedelijke Russisch-Joodse intelligentsia die tussen de 25 tot 40 jaar oud zijn en net als hijzelf werkzaam zijn in toonaangevende domeinen, zoals reclame, design, journalistiek, televisie enzovoort. Lvovski begon dit veld te ontginnen in het midden van de jaren negentig (hoewel hij lang daarvoor ook al gedichten in het vrije vers schreef). Dat wil zeggen dat hij de vaandeldrager werd van deze bevolkingsgroep, terwijl die zich nog aan het vormen was. Hij reageerde dus niet op een al aanwezige behoefte, maar ontwikkelde zich parallel aan deze groep en haar behoefte aan zelfexpressie. Zijn intieme kring bestaat uit vrienden: mensen met wie hij zich niet alleen vanwege hun intellectuele, culturele en ideologische profiel verwant voelt, maar ook vanwege zijn vriendschap, bloedband of professionele relatie met hen.

Maar hoe kun je hard maken dat Lvovski een innovatief dichter is? Dat kan omdat ik een nieuwe groep mensen kan
samenstellen van wie ik zeker weet dat ze Lvovski waarderen, of die hem zeker zullen waarderen als ze hem lezen. En ik kan bewijzen dat hun waardering voor de gedichten van Lvovski het enige is wat al die mensen bindt. Met andere woorden: het gaat hier om een groep die nog niet bestond voordat Lvovski zijn gedichten schreef. Op die manier is Lvovski, die deze groep heeft voortgebracht, een innovatief dichter. Eerst heeft hij die groep in abstracte zin geconcipieerd,
als het ware blind, en ruim tien jaar later kan iedereen zien dat die groep inderdaad bestaat.’