001 Ali Smith – Winter

Uncategorized
Covers
Herfst en winter.

Deel twee in het seasonal quartet van Ali Smith, in 2017 aangevangen met Autumn. Een van mijn favoriete romanschrijvers van dit moment. Dit is een echt boek voor het seizoen, het begint op kerstavond en eindigt op Boxing Day. Familieleden komen bij elkaar, politieke scheidslijnen openbaren zich en wonden worden opengereten, dit alles tegen de achtergrond van recente Britse verwarring. Nostalgie en hoe verder. Het idee om een romancyclus over de seizoenen te schrijven is zo simpel, te simpel denk je eigenlijk. Maar het wordt ontzettend goed uitgevoerd. Of Smith komt ermee weg? Ze herhaalt het trucje en frustreert het, zodat ze wel een soort roman over geïsoleerde mensen in een desintegrerende samenleving oproept maar iets anders schrijft, dat zich onder de woorden bevindt, dat nog geen genre heeft. Dit vind ik het knappe. Ze brengt landschappen in kaart, zowel natuurlijke, politieke, artistieke als mentale, en legt ze over elkaar. De stijl is zowel associatief als informeel, of informeel als associatief, en zit vol alledaagse poëzie. Daar moet je tegen kunnen. Maar het is evenzogoed analytisch: zo krijg je nature writing dat geen nature writing is maar politiek commentaar en andersom. Sentimenteel maar ook echt wel sterk vaak. Haar personages lopen tenminste niet in een maatschappijloos vacuüm. Tijden worden in elkaar geschoven (het is niet zo eenvoudig als: winter is politieke verstarring, lente is politieke vernieuwing) en gedestabiliseerd, wat raakt aan de thema’s van het hele kwartet: Brexit, klimaatverandering, post-truth (post-everything, eigenlijk), intergenerationele dislocatie, migratie, en de noodzaak van nieuwe verhalen, verhalen die vanuit verbondenheid en niet vanuit scheiding vertrekken. Smith is niet cynisch. Ik bemerk bij mezelf dat ik haar louterende woorden wel lees, er zelfs behoefte aan heb, maar ze dan ook weer afwijs. ‘Darkness is cheap’, mottoot het boek bij monde van Charles Dickens (ding dong). Misschien ben ik gewoon de cynicus? Op naar de lente.